Less2Care
Video afspelen

De VacuSan issoleerd besmet (incontinentie)afval door veilig op de afdeling te vacumeren en te sealen

(Incontinentie)afval vacumeren zorgt voor een hygiënische woon-en werkomgeving op de werkvloer in de zorg. Groot bijkomend voordeel is dat o.a. urinegeur geen kans krijgt. Hygiënefilters elimineren geuroverlast en de besmettingsrisico’s bij een uitbraak van bijvoorbeeld het COVID-19 virus, het noro-virus of het mrsa-virus.

De actieve koolstoffilter absorbeert de vacumeerlucht en ongewenste stank wordt  hierdoor geheel geneutraliseerd. De antibacterieelfilter helpt een bacterie-uitbraak te isoleren en zorgt er voor dat de lucht die de VacuSan verlaat 100% veilig en bacterie en virusvrij is.

Nadat de zak vacuüm is gezogen wordt deze  luchtdicht geseald. Dit reduceert de omvang van de hoeveelheid afval aanzienlijk en er is geen geuroverlast of besmettingsrisico meer.

coccus

Hygiëne borgen

Geef bacteriën en virussen geen kans en sluit ze hermetisch op in de Less2Care vacumeerzakken met gepatenteerde veiligheidsstructuur. Onze zakken zijn speciaal ontwikkeld voor de zorg.

huiskamer

Frisse leefruimtes

Dankzij speciale Less2Care luchtdichte zakken die nare geur meteen tegenhouden. Het maskeren van de kenmerkende geur van verpleeghuizen is daarmee verleden tijd.

trash

Luchtdichte opslag

De Vacusan zuigt de vervuilde lucht uit de vacumeerzak en filtert deze gelijk doormiddel van een anti-bacterieel geurfilter dat aan de hoogste normeringen van de hygiëne van de zorg voldoet.

Extra voordelen van vacumeertechniek

Vacusan - Vacumeermachine voor incontinentiemateriaal

Geurloos en neutraal

De supersterke en luchtdichte zakken zorgen dat er niets kan gaan lekken of scheuren en omdat de zak ondoorzichtig wit is, oogt het ingezamelde afval neutraal en wordt dus niet meer als vies gezien. De lucht die uit de zak wordt gezogen, wordt door het standaard geurfilter van geur ontdaan dankzij het bacteriefilter worden bacteriën en virussen meteen uitgeschakeld. 

Zodra de zak is geseald, is het afval ingesloten. Hiermee is het risico op besmetting (Noro virus, Corona virus, MRSA virus) met pathogenen sterk verminderd Bovendien heb je geen last van nare geuren meer bij opslag en transport in en om de zorginstelling. En kun je het afval bovendien langer intern opslaan – zo bespaar je veel looptijd. Hierdoor wordt het zorgpad korter.

Bovenal creëer je een huiselijke, geurloze omgeving. Prettig voor alle medewerkers, maar vooral ook voor de mensen die de zorginstelling als thuis beschouwen.

Slimmer inzamelen

De VacuSafe is een praktische inzamelaar met voetbediening en een hygiënisch oplossing en makkelijker voor de verzorgende gebruikt incontinentiemateriaal en vuil beddengoed in te zamelen.

Vuilnisbak

Veilige opslag buiten

Gecombineerd met een ondergrondse container wordt gebruikt incontinentiemateriaal sneller en veilig verzameld en is het gelijk uit het zicht .

transport

Geurloos transport

De beste route en een geurloze oplossing voor vervoer van afval binnen een zorginstelling. Omdat het afval risicoloos en veilig naar de container kan worden vervoerd.

De VacuSan: 50% minder afval in omvang

Wist je dat luchtdicht vacumeren en sealen zorgt voor de helft minder afval? Met de Less2Care vacumeertechnologie haal je de lucht helemaal uit de gepatenteerde afvalzakken en wordt er korte metten gemaakt met bacteriën en nare geuren. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën en virussen. Bijkomend voordeel is dat het afval minimaal 50% in omvang afneemt waardoor de afvalcontainers letterlijk twee keer zo lang meegaan voor ze geleegd hoeven te worden. Dit is zorgt bij elkaar voor een borging van de hygiene en een reductie van de afvalkosten.

Less2Care MegaSan ondergronds containersysteem

SAMEN MAKEN WE DE ZORG VEILIGER

Lees meer over de mogelijkheden en hoe vacumeertechniek bijdraagt aan een veiligere leefomgeving binnen je organisatie.